Funderar du på att köpa/sälja/avveckla företag?

Under de närmaste åren kommer ett stort antal småföretagare att gå i pension. En bråkdel av dessa företag kommer att fortsätta drivas inom familjen och många kommer att avvecklas (Tillväxtverket). I Gävleborgs län kommer, enligt Företagarnas undersökning, ca 2000 företag att avvecklas de närmaste fem åren på grund av generationsväxling.

En hel del kompetens, bearbetade kunder, banker och leverantörskontakter kommer att försvinna.

Att köpa företag kan vara den enklaste och snabbaste vägen att bli egen företagare eller att utveckla det företag du redan har.